کیف مجلسی مدل ۸۰۰۰LUK8000


کیف مجلسی مدل ۸۰۰۰ بسیاری از خانمهای محترم ترجیح‌ می‌دهند به‌جای به‌دست گرفتن کیف‌ چرم بزرگ و سنگین، کیف‌هایی کوچک و رو دوشی را انتخاب کنند