کیف دوشی شیبا قهوه اییLUK2300


تولید شده با چرم طبیعی شتر کروکودیلی ۱۰۰%طبیعی با گارانتی دوسال