گلمیز طنابی


220،000 تومان

ترکیب از رزین طناب وفلز