کیف چرمی اداری مدل زرینLUK5456


  • جلو کیف پایین درب نیز یک عدد جیب طراحی شده است که هم نمای کیف را زیباتر و خاص میکند