درباره ما

درباره ما

صنایع دستی تبلور ذوق و هنر و فرهنگ جوامع بشری و نماد هویت و تاریخ یک ملت است
که استعداد شخصیت های هنری یک جامعه را معرفی و به نمایش میگذارد

فروشگاه اینترنتی صنایع دستی چوکه در اردیبهشت ۱۳۹۸ راه اندازی شده است. مدیریت این فروشگاه بعهده مهران غریبی است. در فروشگاه چوکه محصولات صنایع دستی و بومی استان بوشهر با همکاری تولیدی های صنایع دستی عرضه می شود. حصیر، گبه، عبا، گلیم، مصنوعات چرمی ا زجمله محصولاتی هستند که در فروشگاه چوکه عرضه می شوند.

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها